Hukum mencium tangan guru dan membungkukkan badan

Ruang Muslim

Pertama, apakah hukum mencium tangan guru?

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani (seorang ulama ahli hadits abad 20) mengatakan,

“Tentang cium tangan dalam hal ini terdapat banyak hadits dan riwayat dari salaf yang secara keseluruhan menunjukkan bahwa hadits tersebut shahih dari Nabi. Oleh karena itu, kami berpandangan bolehnya mencium tangan seorang ulama (baca:ustadz atau kyai) jika memenuhi beberapa syarat berikut ini.

1. Cium tangan tersebut tidaklah dijadikan sebagai kebiasaan. Sehingga pak kyai terbiasa menjulurkan tangannya kepada murid-muridnya. Begitu pula murid terbiasa ngalap berkah dengan mencium tangan gurunya. Hal ini dikarenakan Nabi sendiri jarang-jarang tangan beliau dicium oleh para shahabat. Jika demikian maka tidak boleh menjadikannya sebagai kebiasaan yang dilakukan terus menerus sebagaimana kita ketahui dalam pembahasan kaedah-kaedah fiqh.

Baca lebih lanjut

Iklan

PERBAIKAN 11

Ruang Muslim

Simaklah video bagus berikut ini dengan judul “Ilmu Syukur dan Pentingnya Syukur”

Dengarkan baik-baik isi video, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini: (Jawaban ada di isi video, silahkan simak!)

Ilmu Syukur dan Pentingnya Bersyukur

 1. Imam Ibnul Qayyim berkata sesungguhnya iman itu 2 perkara, setengahnya adalah… dan setengahnya adalah ….
 2. Ujian itu dapat berupa apa saja?
 3. Manakah yang lebih utama, orang kaya bersyukur atau orang miskin yang bersabar?
 4. Siapakah kebanyakan penghuni syurga?
 5. Suatu hari, Umar bin Khattab menjumpai seseorang yang berdoa “Ya Allah, golongkanlah aku ke dalam orang-orang yang sedikit” Apa maksud doa tersebut?
 6. Mengapa Uwais al-Qarni menginginkan agar penyakit albinonya tidak disembuhkan semua, namun disisakan seukuran sekeping dirham di pusarnya?
 7. Bagaimana cara bersyukur kepada Allah dengan anggota tubuh kita?
 8. Apa yang dilakukan Abu Bakar ketika mendengar berita Musailamah al-Kadzzab tewas?
 9. Pada kisah orang yang sangat pelit, dia dijamu makan (gratis), kemudian karena kebanyakan makan ia muntah. Setelah itu ia menangis. Kenapa ia menangis?
 10. Di antara bentuk syukur kepada Allah adalah menampakkan apa?
 11. Rasulullah mengatakan kepada Muadz, “Demi Allah, Sesungguhnya aku sangat cinta kepada mu ya Muadz. Jangan sekali-kali engkau tinggalkan untuk berdoa pada setiap akhir shalat agar engkau berdoa, Ya Allah….
 12. Orang yang tidak berterimakasih kepada manusia menunjukkan bahwa orang tersebut tidak berterimakasih kepada ….
 13. Walaupun kita orang muslim otaknya tidak secerdas orang jepang, namun ada kelebihan kita jauh dibandingkan mereka. Apakah itu?
 14. Dalam hadits qudsi disebutkan, “Jika seandainya kalian seluruhnya hatinya seperti hati orang yang paling bertaqwa, tidak akan menambah….
 15. Seandainya engkau memiliki hati yang qona’ah maka…
 16. Apakah sujud syukur itu perlu wudhu atau tidak?
 17. Bagaimana pandangan poligami dalam Islam?